Thu Nguyệt Hữu Ức Mai Sơn Phủ Ký (Đêm Thu, Nhớ Mai Sơn Phủ, Gửi Bài Này)

Thu Nguyệt Hữu Ức Mai Sơn Phủ Ký (Đêm Thu, Nhớ Mai Sơn Phủ, Gửi Bài Này, Hồ Xuân Hương)

Lá ngọc chiều thu giận hẳn du,
Tuần trăng sẽ nhớ bữa đêm thu.
Bên am Nhất Trụ trông còn đấy,
Ngọn nước Tam Kỳ chảy lại đâu.
Son phấn trộm mừng duyên để lại,
Bèo mây thêm tủi phận về sau.
Trăm năm biết có duyên thừa nữa,
Cũng đỏ tay tơ cũng trắng đầu.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Thu Nguyệt Hữu Ức Mai Sơn Phủ Ký (Đêm Thu, Nhớ Mai Sơn Phủ, Gửi Bài Này)” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Lưu Hương Ký, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận