Thơ đường luật :Tung hoành Trục khoán :AI HIỂU CHO AITác giả….Thu Thảo

NGƯỜI KHÔNG THẤU HIỂU DẠ TIM NÀY
ĐỂ NHỮNG ÂN TÌNH MẶC GIÓ BAY.

NGƯỜI xoá câu thề ngậm đắng cay
KHÔNG yêu gắng gượng hóa trời đày
THẤU lòng dối gạt muôn đời xót
HIỂU trí cung cầu một kiếp say
DẠ vẫn còn thương chờ mấy thuở
TIM luôn muốn đợi ngóng từng ngày
NÀY ai đã biết sao đành vậy
ĐỂ NHỮNG ÂN TÌNH MẶC GIÓ BAY.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận