Thiếu Phụ Soi Gương

Thiếu Phụ Soi Gương (Vũ Hoàng Chương)

Đòi tập thư về em đốt đi
Cho thành than nhé mảnh tình si…
Lạ thay giòng chữ càng in đậm
Mỗi lúc em tô lại nét chì.

(22/1/1969)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Thiếu Phụ Soi Gương” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Ngồi Quán (1971) > Nhị Thập Bát Tú, danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận