Thệ Viết Hữu Cảm (Có Cảm Xúc Thì Viết Lời Thề)

Thệ Viết Hữu Cảm (Có Cảm Xúc Thì Viết Lời Thề, Hồ Xuân Hương)

Mười mấy năm trời một chữ tình,
Duyên tơ này đã sẵn đâu đành.
Mái mây cắt nửa nguyền phu phát,
Giọt máu đầy hai chén tử sinh.
Một kiếp đã thề cùng dạ thắm,
Trăm năm đừng phụ với đầu xanh.
Mai sau lòng chẳng như lời nữa,
Dao búa nguyền xin luỵ đến mình.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Thệ Viết Hữu Cảm (Có Cảm Xúc Thì Viết Lời Thề)” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Lưu Hương Ký, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận