THÁNG BA GIAO MÙA

Xuân tàn mưa bụi lưa thưa
Nghe trong hương gió Hạ vừa chớm sang
Nụ bòng đang ngủ mơ màng
Con ong thủ thỉ mở choàng cánh xinh.

Mộc miên thắp đỏ lửa tình
Đài căng, bông thắm lung linh hỏi mùa:
Nàng Bân may áo xong chưa ?
Để trời rót nốt lạnh thừa cuối Đông.

Ngẩn ngơ cây cải vươn ngồng
Ngóng con bướm mải đèo bòng cỏ hoa
Chòm xoan tím rụng la đà
Vương làn tóc rối lòa xòa ôm vai.

Lòng ai phảng phất u hoài
Bâng khuâng hứng giọt nắng phai giao mùa
Thương mình lận đận chân thua
Thương người mỏi gót hải hồ gian nan…

Mùa xanh mùa lại úa tàn
Tháng Ba theo bước thời gian vơi dần

MỘC MIÊN

Viết một bình luận