Tặng Tốn Phong Tử (Tặng Tốn Phong Thị)

Tặng Tốn Phong Tử (Tặng Tốn Phong Thị, Hồ Xuân Hương)

Bướm ong mừng đã mấy phen nay,
Hồng nhạn xin đưa ba chữ lại;
Dám đâu mưa gió giở bàn tay,
Những sự ba đào xeo tấc lưỡi,
Nam Bắc xa xa mấy dặm đây,
Hải sơn ước để ngàn năm mãi,
Bức tranh khôn vẽ tấm lòng ngay.
Tơ nguyệt rày xe ba mối lại,
Hỏi khách đa tình nhỏ có hay.
Năm canh hồn bướm thêm bơ bải.

Dưới đầu đề có ghi rõ “Hoạ vận tai hậu” (hoạ vần ở phía sau), nhưng không thấy bài hoạ. Bài thơ còn như dang dở. Thể thơ ít gặp. Có thể là một điệu ca trù nào đó.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Tặng Tốn Phong Tử (Tặng Tốn Phong Thị)” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Lưu Hương Ký, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận