RÉT NÀNG BÂN

Bà già đang định cất chăn
Trời buông gió lạnh lại lần chăn ra…

Hoa gạo rụng xuống la đà
Nàng Bân may áo thiết tha gửi chồng.
Tàn Xuân áo mới may xong
Dẫu rằng màng muộn… ấm lòng tình quân
Ngọt ngào cái rét nàng Bân
Dù cho vụng dại… bội phần yêu thương
Trái tim dung dị, chân phương
Dệt thành tấm áo uyên ương nghĩa tình.

“Nàng Bân may áo cho chồng
May ba tháng ròng mới được cổ tay”*
Bao nhiêu thương nhớ đong đầy
Nàng Bân xong áo… Đông quay trở về.

Ngược mùa… gió rét tái tê
Nàng Bân trọn nghĩa phu thê nồng nàn.

MỘC MIÊN

* Ca dao

Viết một bình luận