Quá Khinh Dao Từ Hoài Cổ (Qua Đền Khinh Dao Nhớ Chuyện Xưa)

Quá Khinh Dao Từ Hoài Cổ (Qua Đền Khinh Dao Nhớ Chuyện Xưa, Tản Đà)

Sơn hải tang bồng cổ dĩ lai,
Trường đồ trước cước sạ quan hoài.
Đình tiền tượng mã ngân song toả,
Cung lý y quan ngọc nhất đôi.
Thảo mộc ám tuỳ đông tuyết lão,
Giang sơn hoàn vị tích nhân ai.
Hoàng thiên hữu ý khai tân vận,
Phong quyển hồng trần phất kiếp hôi.

Non biển cung tên trải mọi thời,
Đường dài dừng bước chợt quan hoài.
Ngựa voi sân trước đôi vòng bạc,
Áo mũ cung trong một đống ngời.
Sông núi còn vì người trước tiếc,
Cỏ cây ngầm với tuyết đông phai.
Cao xanh có ý sang tuần mới,
Bụi đỏ giông tràn sạch kiếp hôi.

Non biển cung tên trước tới giờ,
Đường dài dừng bước chợt suy tư.
Ngựa voi sân trước đôi vòng bạc,
Áo mũ cung trong ngọc một gò.
Cay cỏ ngầm theo sương tuyết cỗi,
Núi sông còn mãi xót người xưa.
Cao xanh có ý xoay vần mới,
Gió cuốn hồng trần sạch bụi tro.
(Cả 2 bản dịch đều của Bùi Hạnh Cẩn)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Quá Khinh Dao Từ Hoài Cổ (Qua Đền Khinh Dao Nhớ Chuyện Xưa)” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Hương Đình Cổ Nguyệt Thi Tập, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận