Phong Dao (Bờ Hồ)

Phong Dao (Bờ Hồ, Tản Đà)

1
Bờ Hồ những gió cùng giăng
Những giăng cùng gió, lăng nhăng sự đời
Ai lên, ta hỏi ông Giời:
Bầy chi giăng gió? cho người gió giăng?!

2
Đêm qua mất cắp như chơi!
Có chỗ mất vợ, có nơi mất chồng
Ông Tơ nghĩ chẳng thẹn thùng!
Còn đương chắp mối tơ hồng xe ai?

3
Hỡi cô yếm trắng kia là!
Chồng cô cô bỏ ở nhà, đi chơi
Thế gian chẳng có ai cười
Trên giăng có chú Cuội ngồi nhe răng!

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Phong Dao (Bờ Hồ)” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Khối Tình Con > Quyển III (1932), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận