Ở ĐỜITác giả / Thu Thảo

Ở đời sao phải tranh đua
Tựa như cơn gió mãi hùa theo mây
Người ta thích kiểu thế nầy
Còn tôi lại thích giả ngây ngô khờ

Dòng đời lạc nẻo xác xơ
Hay là nhung gấm chực chờ háo danh
Cao sang phú quý tranh dành
Kẻ nghèo chỉ có mái tranh tạm thời

Tiền nhiều mặc xác ăn chơi
Người làm tới chết có lời gì đâu
Ao sâu chỉ muốn bắt cầu
Nhưng thời không có biết đâu mà tìm

Đói lòng mảnh vá hai Tim
Mơ chi vàng bạc đắm chìm say sưa
Đời cho lắm kẻ dư thừa
Rồi cho lắm phận đẩy đưa chợ đời

Nghèo giàu cũng thế người ơi
Mai sau xuống đất, cao vời gì hơn
Sống sao đừng nghĩ giận hờn
Ganh đua được.. mất .. thấy sờn thân ta

Miễn sao êm ấm mái nhà
Có con có vợ thiết tha ấm lòng
Khi nào bạn trải nghiệm xong
Bạn ngồi ngẫm nghĩ tiếng lòng bạn ơi

Nghèo ta có ..một bầu trời
Giàu thì họ hưởng vàng hời thế thôi
Miễn sao chấp nhận thế rồi
Đừng gieo tiếng phụ lòng tôi nhé người

Đừng khinh bỉ. . lại vội cười
Bởi đời lắm khúc …điểm mười hóa không
Tự tin tự kiếm từng đồng
Thì sau sẽ được thành công lâu dài .

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận