MUỐN GỌI MÌNH (Thủ vỹ ngâm)

Muốn gọi “mình ơi “Thảo nhớ chàng
Nhưng rồi chẳng thấy bậu tìm sang
Ngồi trông mấy buổi tàn hương sắc
Ngóng đợi vài hôm nhạt má nàng
Những lúc âm thầm ngăn lệ chảy
Nhiêu lần khắc khoải dệt sầu mang
Ngày đêm nguyện ước tròn duyên nợ
Muốn gọi” mình ơi ” Thảo nhớ chàng.

Tác giả ///Thu Thảo

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận