Nỗi Mừng Do Thái

Nỗi Mừng Do Thái (Vũ Hoàng Chương)

Nghe quanh Biển Chết đá hồi sinh
Gấm vóc từng trang hiện Thánh Kinh.
Chới với bàn tay bao thế kỷ
Run run mở lại chính quê mình.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Nỗi Mừng Do Thái” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Cành Mai Trắng Mộng (1968) > Nhị Thập Bát Tú, danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận