NOEL NĂM NAY CHẲNG ƯỚC NHIỀU

Noel năm nay chẳng ước nhiều
Nhưng mà không ước lại bảo điêu
Thế nên khiêm tốn mong in ít
Ước cái bụng to, hết phì nhiêu.

Và chẳng như ai, chẳng ước quà
Chẳng ham đi đâu đó gần xa
Chẳng ước gấu béo ôm âm ấm
Chỉ mong cái ví béo phình ra.

Con cần hai thứ nhỏ đó thôi
Đối với riêng con thế đủ rồi
Thế nên ông già Noel ạ
Con mong ông giúp để con vui.

À quên, điều ước nhỏ nhoi này
Con đã xin ông mấy năm nay
Nhưng chắc Noel đông đúc quá
Nên ông toàn lộn, chết con đây.

Bụng con thì mỡ cứ dày thêm
Còn ví tong teo, đói vững bền
Nhìn con khổ lắm thôi, ông ạ
Ông đừng nhầm nha, con cảm ơn.

Lai Ka

Viết một bình luận