“Những bông hồng ngày cũ” “Старинные розы”

Tác giả: Aleksandr Blok

“Старинные розы”

Старинные розы
Несу, одинок,
В снега и в морозы,
И путь мой далек.

И той же тропою,
С мечом на плече,
Идет он за мною
В туманном плаще.

Идет он и знает,
Что снег уже смят,
Что там догорает
Последний закат

Что нет мне исхода
Всю ночь напролет,
Что больше свобода
За мной не пойдет.

И где, запоздалый,
Сыщу я ночлег?
Лишь розы на талый
Падают снег.

Лишь слезы на алый
Падают снег.
Тоскуя смертельно,
Помочь не могу.

Он розы бесцельно
Затопчет в снегу.

Bản dịch của Thúy Hằng

Những bông hồng ngày cũ
Ta mang theo, một mình
Đi vào tuyết, giá băng
Con đường xa vời vợi.

Vẫn theo lối mòn xưa
Trên vai ta thanh kiếm
Kiếm đi cùng với ta
Trong áo sương che kín.

Kiếm đi theo và biết
Rằng tuyết đã dần tan
Đằng kia đang cháy hết
Ánh hoàng hôn cuối cùng.

Rằng với ta – ngày tàn
Chỉ màn đêm quạnh quẽ
Tự do từ nay sẽ
Không đi theo sau lưng.

Ở đâu, khi muộn màng
Ta tìm ra nơi ngủ
Những bông hồng ngày cũ
Đang rơi trên tuyết tan.

Chỉ trên tuyết màu hồng
Giọt nước mắt rơi xuống
Ta không còn hy vọng
Ta đợi phút lâm chung.

Còn kiếm vẻ lạnh lùng
Dìm hoa xưa vào tuyết.

Viết một bình luận