NHỚ ANH (NTT ,BVDA)

Nhớ nụ môi cười nghĩ tới anh
Nhớ thêm tiếng nói ngọt hương lành
Nhớ ngày ước hẹn tình viên mãn
Nhớ thuở yêu thề nghĩa thắm xanh
Nhớ cả đông về se sắt lạnh
Nhớ ai giấc ngủ mệt chòng chành
Nhớ mong đến nỗi lòng canh cánh
Nhớ nụ môi cười nghĩ tới anh

Anh là ánh sáng của ngày mai
Anh giống mây ôm dãy núi dài
Anh đã cho tình yêu ngọt trái
Anh còn giữ nét đẹp ngời trai
Anh thành thuốc nghiện say hoài mãi
Anh dựng niềm tin để đan cài
Anh vững kiên cường qua cửa ải
Anh là ánh sáng của ngày mai.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận