Người bán than tổ ong

Tác giả: Trúc Thông

Choãi người đẩy xe thồ dọc phố
Đầy ụ than tổ ong
Người đàn bà dáng đàn ông
Nhô quá nửa đời sang thế kỷ 21

Qua hàng internet
Cô gái tóc vàng du lịch
Đang thư cho mẹ qua mấy đại dương

Con trai đang lớp tám của mẹ ơi
Hãy đoạt lấy một tương lai trắng trong
Mẹ đang đẩy xe than về hướng đó.

Viết một bình luận