Ngụ Ý Tốn Phong Ký Nhị Thủ Kỳ 2 (Ngụ Ý Gửi Tốn Phong Thị Hai Bài Kỳ 2)

Ngụ Ý Tốn Phong Ký Nhị Thủ Kỳ 2 (Ngụ Ý Gửi Tốn Phong Thị Hai Bài Kỳ 2, Hồ Xuân Hương)

Đường hoa dìu dặt bước đông phong,
Nghĩ kẻ tìm thơm cũng có công.
Lạ mặt dám quen cùng gió nước,
Nặng lòng nên nhẹ đến non sông.
Da trời nắng nhuộm tươi màu biếc,
Phòng gấm trăng in dãi thức hồng.
Ai nhớ lấy cho lòng ấy nhỉ,
Trước năm trăm hẳn nợ chi không ?

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Ngụ Ý Tốn Phong Ký Nhị Thủ Kỳ 2 (Ngụ Ý Gửi Tốn Phong Thị Hai Bài Kỳ 2)” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Lưu Hương Ký, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận