Ngụ Ý Tốn Phong Ký Nhị Thủ Kỳ 1 (Ngụ Ý Gửi Tốn Phong Thị Hai Bài Kỳ 1)

Ngụ Ý Tốn Phong Ký Nhị Thủ Kỳ 1 (Ngụ Ý Gửi Tốn Phong Thị Hai Bài Kỳ 1, Hồ Xuân Hương)

Dồn bước may đâu khéo hẹn hò
Duyên chi hay bởi nợ chi ru ?
Sương treo áo lục nhồi hơi xạ,
Gió lọt cành lê lướt mặt hồ.
Muốn chắp chỉ đào thêu trướng gấm,
Mà đem lá thắc thả sông Tô.
Trong trần mấy kẻ tinh con mắt,
Biết ngọc mà trao mới kể cho.

Ngụ ý gửi Tốn Phong thị hai bài.

Chưa rõ Tốn Phong thị là ai, chỉ biết ông họ Phan, vì trong bài tựa có câu: “Phan Mĩ Anh người trong họ tôi” và đó là họ nội. Còn tên, theo giáo sư Hoàng Xuân Hãn, có lẽ là Huân nghĩa là “Nam Phong” (gió Nam) cùng gọi là Tốn Phong. Nham Giác là tên hiệu Nham Giác phu là “anh chàng ẩn ở núi nhưng hiểu sự đời”.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Ngụ Ý Tốn Phong Ký Nhị Thủ Kỳ 1 (Ngụ Ý Gửi Tốn Phong Thị Hai Bài Kỳ 1)” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Lưu Hương Ký, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận