NẾU MỘT NGÀY BUÔNG TAY

Nếu có một ngày em buông tay
Đừng trách nghe anh héo dạ này
Tình em sâu đậm anh cũng thấu
Ngặt nỗi đọa đầy bao đắng cay!

Nhớ không dám nói xót xa thay
Gặp gỡ phút giây biệt bao ngày
Lòng người nông sâu ai mà biết
Làm sao hiểu được chân tình đây?

Nếu có một ngày em buông tay
Chẳng phải lòng em đã đổi thay
Chỉ bởi đành thôi em giữ lại
Tình cảm trong tim không giãi bày!

Yêu vẫn mãi yêu! Mãi đắm say
Dẫu biết ái tình là men cay
Người thật dạ thương xin đón nhận
Nếu mà hờ hững
…. trả gió mây!

Đồng Ánh Liễu

Viết một bình luận