NẾU ĐƯỢC CHỌN LẠI MỘT LẦN NỮA

Nếu được trở lại những năm tháng bình thường
Như ngày xưa…
Người có nguyện cùng ta đánh đổi
Gánh vác cuộc đời trên đôi tay lầm lỗi
Bước chân đi là cả bầu trời tăm tối
Ngoảnh phía nào cũng chỉ là bóng đêm thôi

Nếu được trở lại những năm tháng bình thường
Như ngày xưa…
Người sẽ chọn ở lại hay bước đi?
Chọn nắm tay hay là từ bỏ?
Chọn yêu thương hay là vật chất?
Những suy tư giữa được và mất
Hãy để cuộc đời cất giữ hết những buồn lo…

Nếu được trở lại những năm tháng bình thường
Như ngày xưa
Người có chọn yêu ta một lần nữa?
Cho nhau một cơ hội để vun đắp những niềm tin
đã từng đổ vỡ
Cho nhau một cơ hội để đêm đêm nghe lại những nhịp thở
Của một thời trái tim đã từng đập vì nhau….

Nếu được chọn lại một lần nữa…
Người sẽ chọn gì?
Khi cuộc đời luôn có những lựa chọn
Và con đường dài nhất chẳng bao giờ là yêu thương…

MỘC DIỆP TỬ

Viết một bình luận