Mừng Cưới

Mừng Cưới (Tản Đà)

Trác lạc tiên sinh thiên hạ sĩ
Kiều tu nương tử hoạ trung nhân
Sự nhân duyên ai chắp sợi tơ mành
Ông tạo hoá khéo xoay vần nên thế thế
Tản lĩnh, Hát giang, giang san chung tú khí
Ngộ tuy kỳ, diệc lý sở đương nhiên
Ngọn đuốc hoa tiêu vạn hộc thu phiền
Đài phi phụng, mộng du tiên giờ đã bén
Rầm tháng chạp Duy Tân năm thứ chín
Hội trăm năm xin nguyện bóng giăng già
Nhân sinh đệ nhất thực là!

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Mừng Cưới” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Khối Tình Con > Quyển III (1932), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận