Một nửa – Nguyễn Hoàng Sơn

Nửa cốc nước đủ làm vơi cơn khát,
Nửa vầng trăng đủ cho kẻ mộng mơ,
Nửa sự thật không còn là sự thật,
Tình yêu không một nửa bao giờ!

Tôi tự hỏi phải chăng mình khe khắt?
Thế giới này vạn vật chia hai.
Nhưng tôi biết điều này là sự thật:
Trong cuộc đời không ai chết thay ai!

Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn

Viết một bình luận