“Mối tình đầu nghe nói sao mà hay” “Первая любовь- как звучит красиво”

Tác giả: Irina Samarina-Labyrinth

“Первая любовь- как звучит красиво”

Первая любовь — как звучит красиво,
Но бывает иногда очень несчастливой.
Вдруг твой парень уезжает
И счастье мимо пролетает.
Ты сидишь одна
И грустишь ночами,
А он не помнит о тебе
И развлекается с друзьями…
Пролетели годы.
А ты его ждала,
И вот он приезжает,
Но у него есть дети и жена.
Он живет распутной жизнью,
Бьет жену, детей.
А ты умираешь и думаешь:
«Лучше б мне никогда
Не родиться на этой земле…”

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Mối tình đầu – nghe nói sao mà hay.
Nhưng cuộc sống nhiều khi đầy ngang trái
Tự nhiên bạn trai bỏ đi
Để mình tôi ngồi lại
Đêm dài buồn tê tái
Bạn trai chẳng đoái hoài đến tôi
Mải vui cùng bè bạn…
Năm tháng trôi.
Còn tôi cứ đợi
Rồi một ngày chàng trở lại,
Nhưng về cùng chàng là vợ và con.
Sống chẳng lo toan, nghiện ngập,
Khi đánh vợ, lúc đập con.
Còn tôi chết dần mòn vì suy nghĩ:
“Giá mình không bị sinh ra
Trên đời này là tốt nhất…”

Viết một bình luận