MƠ CÙNG ANHTác giả /Thu Thảo(Thủ nhất thanh .NĐT, BVĐÂ )

Mơ tưởng cùng nhau gắn mộng lành
Mơ ngày rượu hỏi đến càng nhanh
Mơ tròn nghĩa mặn trầu têm cánh
Mơ vẹn tình sâu chỉ kết mành
Mơ chữ êm đềm ôm bối cảnh
Mơ lời khắc khoải giữ tàn canh
Mơ người thoả ái gần bên cạnh
Mơ ước bình yên sẽ dệt thành .

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận