BẠN VỚI BÈ

Đừng vội vàng đánh giá về tôi
Khi chưa biết tưởng rồi dám chắc
Đó là thật hay còn khuất mắc
Bởi những điều giáp mặt chưa tin

Đừng dùng tai hay mắt để nhìn
Vì chưa chắc sao Tin như thế
Mỗi tính cách đều là tự vệ
Tâm một người không dễ thấy đâu

Đừng nghĩ suy vớ vẩn trong đầu
Rồi nghe họ mấy câu phỉ bám
Rồi áp đặt lòng ganh tị bẩn
Nhưng chắc gì họ dám nhìn tôi

Ở trên đời sống chỉ lần thôi
Đừng ngạo mạn ỉ ôi nói xấu
Miệng nói phật mà tâm cá sấu
Bản thân thì luôn giấu chuyện sai

Bản thân mình đã chẳng hơn ai
Nhưng lại thích mồi chài người khác
Miệng nói tốt nhưng lòng rất ác
Ăn vụng rồi đổ lỗi ai mang

Nếu bạn bè muốn biết tâm can
Xin hãy hỏi ra đàng đã nhé
Tôi sẽ đợi sẵn sàng giải quẻ
Chứ bực mình mang tiếng bị oan.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận