Mở Bút Ghi Điềm

Mở Bút Ghi Điềm (Vũ Hoàng Chương)

Tin xuân gà gáy rách trời đêm
Tuổi nửa trăm vừa nửa chục thêm.
Đủ thấy điềm lành hai nửa nước
Một nhà trong ấm với ngoài êm.

(Tết Kỷ Dậu)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Mở Bút Ghi Điềm” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Ngồi Quán (1971) > Nhị Thập Bát Tú, danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận