Lưu Tình

Lưu Tình (Tản Đà)

Dưới bóng giăng tròn, tán lá xanh
Nhớ chăng? chăng nhớ? hỡi chăng mình?
Trăm năm ghi nguyện cùng non nước
Nước biếc non xanh một chữ tình

Hai câu đầu trong Tản Đà vận văn – toàn tập (NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945) in là:

Dưới bóng trăng tròn tán lá xanh
Nhớ chăng? Chăng hỡi? Hỡi cô mình?

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Lưu Tình” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Khối Tình Con > Quyển II (1918), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận