Lưới Trời Lồng Lộng

Lưới Trời Lồng Lộng (Vũ Hoàng Chương)

Nghe tin Quốc-Giáo bị gia-hình
Ấn-Độ-dương kêu biển Thái-Bình
Vạn ngả nước dâng về hỏi tội
Năm mười miệng cũng hết thanh minh.

(15-10-63)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Lưới Trời Lồng Lộng” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Lửa Từ Bi (1963), danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận