Lục bát để dành

Đêm nào trời thật tròn trăng
Mẹ đem câu hát này giăng lưới chờ
Bắt cho con cả mùa thơ
Mấy năm mẹ hát ầu ơ một mình

Ði vòng khắp nẻo hành tinh
Bói đâu ra được như tình mẹ đây
Mưa dồn bão đến bao vây
Mẹ che khô hạn hết ngày chờ con

Cha quen dành dụm nỗi buồn
Mẹ đem phơi với khô giòn nắng trưa
Bắt con tép mại làm vua
Con cáy làm giặc con cua làm hề

Bắt con sông Mã lôi về
Câu huầy dô ướt dầm dề trước sân
Cha ngồi ngắm lại bàn chân
Thầm mong nhớ mẹ lại thầm thương cha

À ơi xong lại ơi à
Nhắc làm chi thuở xót xa con đường
Trăng trôi lạnh cóng thang giường
Đêm dài mong mỏi mẹ thường ru trăng.

1991

Viết một bình luận