“Lớp một! Lần đầu tiên!” “Первый класс! В первый раз!”

Tác giả: Evgeny Shvarts

“Первый класс! В первый раз!”

Первый класс! В первый раз!
Год назад ты принял нас.
Перешли мы во второй
И прощаемся с тобой.

Мел, доска, картины, карты
Вместе с нами перейдут.
Чуть повыше станут парты.
Вместе с нами подрастут.

Полюбили мы друг друга,
За подруг стоим горой,
И со мной моя подруга
Переходит во второй.

А учительница что же?
Бросит разве нас с тобой?
Нет, учительница тоже
Переходит во второй.

Так, дорогою веселой,
Мы шагаем, вставши в строй,
Вместе с классом, и со школой.
И со всей родной страной.

Первый класс! В первый раз!
Год назад ты принял нас.
Перешли мы во второй
И прощаемся с тобой.

Dịch nghĩa

Lớp một! Lần đầu tiên!
Năm ngoái đón chúng em
Giờ chuyển sang lớp hai
Chúng em chào lớp một.

Phấn, bảng, tranh, bản đồ
Cũng cùng em lên lớp
Bàn học cũng cao hơn
Như cùng em khôn lớn

Chúng em mến thương nhau
Vì bạn em vững vàng
Và cùng em bạn cũng
Chuyển lên vào lớp hai

Còn cô giáo thì sao
Chẳng lẽ bỏ rơi em?
Không, cùng em cô giáo
Cũng chuyển vào lớp hai.

Và như thế đường vui
Đều chân trong đội ngũ
Cùng với lớp, với trường
Cùng cả nước thân thương.

Lớp một! Lần đầu tiên!
Năm ngoái đón chúng em
Giờ chuyển sang lớp hai
Chúng em chào lớp một.

Bản dịch của Khánh Như

Lớp một ơi, lớp một!
Đón em vào năm trước;
Năm nay lên lớp hai,
Gửi lời chào, tiến bước!

Phấn, bảng, sổ gọi tên,
Theo chúng em cùng lên
Chúng em dần lớn mãi,
Bàn ghế cùng lớn thêm,

Chúng em chơi thân mật
Yêu thương cả mọi người,
Đứa bạn em yêu nhất
Cũng cùng lên lớp hai.

Còn cô giáo thân mến
Cô sẽ xa chúng em?
Không, cô yêu chúng em,
Cô cũng lên lớp chứ.

Thế là cùng vui vẻ
Chúng em tiến bước đều,
Cùng cả trường cả lớp,
Cùng Tổ quốc thân yêu!

Lớp một ơi, lớp một!
Đón em vào năm trước,
Năm nay lên lớp hai,
Gửi lời chào, tiến bước!

Bài lược dịch “Gửi lời chào lớp một” của Hữu Tưởng

Lớp một ơi! Lớp một!
Đón em vào năm trước
Nay giờ phút chia tay
Gửi lời chào tiến bước!

Chào bảng đen, cửa sổ
Chào chỗ ngồi thân quen
Tất cả! Chào ở lại
Đón các bạn nhỏ lên.

Chào cô giáo kính mến
Cô sẽ xa chúng em
Làm theo lời cô dạy
Cô sẽ luôn ở bên.

Lớp một ơi! Lớp một!
Đón em vào năm trước
Nay giờ phút chia tay
Gửi lời chào tiến bước!

Viết một bình luận