Lòng Trai Mới Lớn

Lòng Trai Mới Lớn (Vũ Hoàng Chương)

Sóng mở cờ mây bóng nguyệt lồng,
Đoàn quân nghiêng nước kéo sang sông
Vũ y từng đợt vàng bay hịch,
Bờ cỏ trai tơ thoắt rối bồng.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Lòng Trai Mới Lớn” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Cành Mai Trắng Mộng (1968) > Nhị Thập Bát Tú, danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận