LỠ DUYÊN LỠ PHẬN (Ngũ ngôn bát cú đường luật)

Có những thứ xa vời
Cầm mà cũng muốn rơi
Buồn thay cho kiếp phận
Lỡ trót gửi duyên đời
Chẳng trách tình dang dở
Thôi đành dạ nghỉ ngơi
Vì đâu mình gặp gỡ
Vỡ mộng bởi do trời.

LỠ PHẬN

Ngày qua tiếc kiệm lời
Khiến nhỏ lệ thầm rơi
Muốn hỏi vì sao thế
À quên bởi thích rời
Hay là ân đã nhạt
Chẳng lẽ mật bay hơi
Đổi phận thay lòng nhỉ
Đành cam lỡ cuộc đời.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận