LẠC NỬA HỒN TRĂNGTác giả /’ Thu Thảo

Trăng buồn trăng trốn nơi đâu
Có nghe ai khóc bạc mầu con tim
Mông lung khoảng trống em tìm
Tìm hình bóng cũ còn ghim trong lòng

Trăng buồn trăng ẩn là xong
Còn ai ngóng đợi thả dòng lệ tuôn
Dòng sông đẩy vội chiếc xuồng
Để người cất bước đi luôn không về

Trăng buồn trăng có tỉ tê
Nghe ai vọng mãi câu thề ngày xưa
Duyên ai cũng chỉ duyên thừa
Trách mình lỗi phận vẫn chưa yên lòng

Gió vờn trăng rớt qua song
Sương rơi phủ trắng, cô phòng quạnh hiu
Đành rằng thương biết bao nhiêu
Mà sao anh nỡ buông điều đắng cay

Trăng tròn lại khuyết cũng hay
Yêu thương cho lắm, đến ngày lìa xa
Thổi hồn thi phú thơ ca
Ngâm câu điệu lý ngân nga cuộc đời.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận