Kỷ Dậu Hồi Thanh (Tiếng Vang Lịch Sử)

Kỷ Dậu Hồi Thanh (Tiếng Vang Lịch Sử, Vũ Hoàng Chương)

Kê minh nhật thướng cựu sơn xuyên,
Hồi ức Quang Trung vũ hịch truyền.
Sơn vĩ sơn đầu hoa giải ngữ,
Hòa âm xuân thảo nhiễu bình nguyên.

Đất xưa gà gáy mặt trời lên
Giục nhớ Quang Trung hịch sấm rền
Hoa mở cánh chào ngang dọc núi
Hòa âm cỏ ngát xuống bình nguyên
(Vũ Hoàng Chương)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Kỷ Dậu Hồi Thanh (Tiếng Vang Lịch Sử)” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Ngồi Quán (1971) > Nhị Thập Bát Tú, danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận