Kiếp Con Quay

Kiếp Con Quay (Tản Đà)

Giời sinh ra tớ kiếp con quay
Quay tít mù xanh nghĩ cũng hay
Lì mít giang sơn khi tróng mặt
Đùng lăn thiên địa lúc rời tay
Lăng băng trần thế, đi đi, đứng
Nghiêng ngả quan hà, tỉnh tỉnh, say
Thân tớ ví to bằng quả đất
Cũng cho thiên địa có đêm ngày

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Kiếp Con Quay” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Khối Tình Con > Quyển II (1918), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận