Không Đề 13

Không Đề 13 (Thu Bồn)

Hạnh phúc tôi luôn cầm đằng lưỡi
Em nắm đằng chuôi
Làm sao tôi giữ được
Con dao sắc tình yêu?

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Không Đề 13” của tác giả Hà Đức Trọng. Thuộc tập 100 Bài Thơ Tình Nhờ Em Đặt Tên (1992), danh mục Thơ Thu Bồn trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận