Khoán thủ song thất lục bát

BỞI ĐỜI NGANG TRÁI TƠ VƯƠNG
ĐÀNH ÔM NỖI NHỚ MÁ HƯỜNG TÀN PHAI

BỞI phận số gieo duyên nhầm lẫn
ĐỜI dở dang lận đận tháng ngày
NGANG lời nghẹn đắng mi cay
TRÁI lòng đau đớn đọa đày tấm thân

TƠ hồng ấy đã dần dứt đoạn
VƯƠNG lệ sầu trì hoãn thời gian
ĐÀNH quên một thuở nồng nàn
ÔM ghìm kí ức lỡ làng tiếng yêu

NỖI cay đắng trăm chiều nếm trải
NHỚ lỗi lầm khờ dại khi yêu
MÁ son nếp gấp thêm nhiều
HƯỜNG phai sắc cạn , cô liêu một mình

TÀN hương lửa duyên tình giã biệt
PHAI ái ân lạc miết con đường
BỞI ĐỜI NGANG TRÁI TƠ VƯƠNG
ĐÀNH ÔM NỖI NHỚ MÁ HƯỜNG TÀN PHAI

Tác giả: Thu Thảo

Viết một bình luận