Hoàng Giang Ngộ Hữu Hỉ Phú (Mừng Gặp Bạn Ở Sông Hoàng)

Hoàng Giang Ngộ Hữu Hỉ Phú (Mừng Gặp Bạn Ở Sông Hoàng, Hồ Xuân Hương)

Nhà xuân từ được bén hơi xuân,
Nửa khắc vàng xem trọng mấy cân.
Trót hẹn nhớ cho đành một kiếp,
Nặng nề quên cả đến trăm thân.
Cạn dòng Tô thuỷ còn duyên nợ,
Đầy giọt Hoàng giang những ái ân.
Nồng nhạt mặc dù đâu nhẽ dám,
Tất son này vẫn thắm mười phân.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Hoàng Giang Ngộ Hữu Hỉ Phú (Mừng Gặp Bạn Ở Sông Hoàng)” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Lưu Hương Ký, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận