Hoạ Tốn Phong Nguyên Vận (Hoạ Nguyên Vần Thơ Ông Tốn Phong)

Hoạ Tốn Phong Nguyên Vận (Hoạ Nguyên Vần Thơ Ông Tốn Phong, Hồ Xuân Hương)

Kiếp này chẳng gặp nữa thì liều,
Những chắc trăm năm há bấy nhiêu.
Nghĩ lại huống đau cho phận bạc,
Nói ra thêm nhẹ với thân bèo.
Chén thề thủa nọ tay còn dính,
Món tóc thời xưa cánh vẫn đeo.
Được lứa tài tình cho xứng đáng,
Nghìn non muôn nước cũng tìm theo.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Hoạ Tốn Phong Nguyên Vận (Hoạ Nguyên Vần Thơ Ông Tốn Phong)” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Lưu Hương Ký, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận