Hình Đó Người Đây

Hình Đó Người Đây (Vũ Hoàng Chương)

Màn nhựa đầy vơi sóng điện truyền,
Đùi phô ngực hở nét trinh nguyên.
Từ thâu đến phát… hình ai đó
Liệu có già đi một chút duyên?

(10/1/1969)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Hình Đó Người Đây” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Ngồi Quán (1971) > Nhị Thập Bát Tú, danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận