HI VỌNG MONG MANH

Nếu một ngày anh đi cùng người ta
Xin anh đừng về ngang qua lối cũ
Kỷ niệm xưa đã vùi chôn giấc ngủ
Đừng đánh thức gợi lại nhớ thêm đau.

Nếu một ngày anh cùng người đến sau
Bắc nhịp cầu đã nên duyên chồng vợ
Chuyện chúng mình thôi chẳng còn nhắc nhớ
Người đi, kẻ ở nhặt vụn vỡ tìm quên.

Nếu một ngày cô ấy hỏi về em
Anh đừng đem chuyện tình ra nói hết
Dẫu lúc đó có chẳng còn tha thiết
Nhưng người ta biết, thì vẫn sẽ không vui.

Nếu có một ngày gặp nhau trên đường đời
Em kể anh nghe, chuyện về người con gái
Nửa đời yêu mang nửa đời thơ dại
Luôn khắc khoải niềm hi vọng mong manh

Nếu một ngày, nếu có thể… quên anh

Thanh Trung

Viết một bình luận