Giới Hạn Con Người

Giới Hạn Con Người (Vũ Hoàng Chương)

Thịt xa xương máu nhốt hồn oan
Như bốn bề vây tấm áo quan.
Vượt xuống… vùng lên chăng, Nghiệp dĩ?
Đáy Thời gian đó, nắp Không gian!

(21/1/1969)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Giới Hạn Con Người” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Ngồi Quán (1971) > Nhị Thập Bát Tú, danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận