Giang Nam Phụ Níp Kiêm Lưu Biệt Hữu Nhân (Khăn Gói Sang Sông Nam, Nhân Gửi Bạn)

Giang Nam Phụ Níp Kiêm Lưu Biệt Hữu Nhân (Khăn Gói Sang Sông Nam, Nhân Gửi Bạn, Hồ Xuân Hương)

Phụ níp tòng kim vạn lý dao,
Trường đình tửu tiễn thượng thù giao.
Muộn đôi phàm sí thuyền thiên trọng,
Sầu áp giang tâm thuỷ bất trào.
Cựu thảo ngưng mâu hương vị tán,
Tha hương hồi thủ vọng cô cao.
Tuy nhiên thượng hữu tương phùng nhật,
Thệ hải ninh dung nhất lãng đào.

Khăn gói bây giờ vạn dặm nao,
Đình đài rượu tiễn chén đang trao.
Buồn dâng buồm vút thuyền nghiêng nặng,
Sầu nén sông sâu nước chẳng dào.
Cỏ cũ nhìn lâu hương chửa tản,
Làng ai quay lại núi quê cao.
Rồi ra còn có phen cùng gặp,
Thể biển thà cho đợt sóng ào.
(Bùi Hạnh Cẩn)

Khăn gói bây giờ vạn dặm nao,
Trường đình rượu tiễn chén mời trao.
Buồm căng đôi cánh sầu nghiêng nặng.
Sầu nén sông sâu nước chẳng trào.
Cỏ cũ lặng nhìn hương chửa mất.
Xa quê quay ngóng núi quê cao.
Xa nhau còn có ngay gặp lại,
Thề biển tha cho ngọn sóng đào.
(Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Giang Nam Phụ Níp Kiêm Lưu Biệt Hữu Nhân (Khăn Gói Sang Sông Nam, Nhân Gửi Bạn)” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Hương Đình Cổ Nguyệt Thi Tập, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận