GIẬN ANH

Anh đâu rồi đồ ngốc
Ra mà dỗ em mau
Hôm nay em lại khóc
Ướt hoen hết mi sầu.

Anh trốn ở nơi đâu
Sao em tìm chẳng thấy
Em giận anh rồi đấy
Sao cứ thích làm cao.

Ra em bảo, ngoan nào
Em nhớ anh nhiều lắm
Đưa tay đây em nắm
Cùng đi hết đời nhau.

VÂN JENNY

Viết một bình luận