Được Tin Anh Bạn Đồng Nghiệp “Bắc Kỳ Thời Báo” Ra Đời

Được Tin Anh Bạn Đồng Nghiệp “Bắc Kỳ Thời Báo” Ra Đời (Tản Đà)

Báo giới ba kỳ buổi cạnh tranh
Tranh nhau bút sắt múa tung hoành
“Bắc kỳ” đồng nghiệp bao nhiêu bạn
“Thời báo” bây giờ lại có anh
Dẫu sẵn mực đen cùng giấy trắng
Nhường sao nước biếc với non xanh
Nam thành tiến thủ cơ quan mới
Tương tế mong ai một khối tình

(An Nam tạp chí, 1931)

Bắc kỳ thời báo do ông Kính Đài Nguyễn Thống chủ trương.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Được Tin Anh Bạn Đồng Nghiệp “Bắc Kỳ Thời Báo” Ra Đời” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận