ĐỪNG MONGTác giả /Thu Thảo

Đừng gieo tiếng hẹn phải mong chờ
Bởi tại đường trần lạc nẻo thơ
Xướng hoạ câu vần nêm những ý
Gom ươm chữ mộng kết từng giờ
Y chừng lỗi hẹn đau lòng nhỏ
Thể tựa đương cầu rối chỉ tơ
Chấp nhận không màng yêu nhớ nữa
Đành thôi gạt lệ xoá duyên hờ.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận