Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp Trấn Quan Trần Hầu Xướng Hoạ Kỳ 6 (Xướng Hoạ Cùng Ông Trần Hầu, Quan Hiệp Trấn Sơn Nam Thượng Kỳ 6)

Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp Trấn Quan Trần Hầu Xướng Hoạ Kỳ 6 (Xướng Hoạ Cùng Ông Trần Hầu, Quan Hiệp Trấn Sơn Nam Thượng Kỳ 6, Hồ Xuân Hương)

Bình thuỷ tương phùng nguyệt hạ tôn,
Cương trường phiến phiến thuộc nan ngôn.
Khiêu cầm hữu ý minh hoàng xướng,
Nhiễu thụ vô đoan ngữ thước huyên.
Thuỳ thục già thanh quy Hán khuyết,
Tự tu liên bộ xuất Hồ môn.
Bán diên biệt hậu tình đa thiểu,
Mạch mạch không ly Sảnh Nữ hồn.

Thân bèo nước gặp nhau, nâng chén rượu dưới trăng,
Tấc lòng son sắt thực là khó nói
Gọi đàn, vì có ý mà gảy khúc Câu hoàng
Quanh cây, không cơn cớ gì mà chim thước réo vang
Ai chuộc tiếng kèn Hồ trở về cung Hán
Tự thẹn về việc gót sen ra khỏi cửa rợ Hồ
Sau phút ly biệt, còn lưu luyến biết bao tình,
Lớp lớp khôn rời hồn Sảnh Nữ.

Gặp nhau bèo nước rượu đầy trăng,
Gan ruột bao niềm khó nói năng.
So phím cầu hoàng lời có ý,
Rộn cây chim khách chuyện lăng xăng.
Tiếng khèn về Hán ai thành thuộc,
Gót ngọc sang Hồ thẹn tấm thân.
Nửa tiệc chia tay tình đậm nhạt,
Hồn trinh gái Sảnh mãi giăng giăng.
(Bùi Hạnh Cẩn)

Gặp gỡ dưới trăng chuốc chén mời,
Lòng son đòi đoạn chẳng nên lời.
Khúc đàn ai gảy đà đưa ý,
Ngoài ngõ khách kêu chẳng thấy người.
Ai chuộc tiếng kèn về Hán đó ?
Tủi lê gót ngọc đất Hồ rồi!
Biệt li dở tiệc tình lưu luyến,
Hồn Sảnh sầu đau mạch mạch khơi.
(Trần Thanh Mại)

Bài Hoạ Của Hiệp Trấn Quan Trần Hầu

Tống biệt đăng tiền bả tửu tôn,
Sầu ti lũ lũ dục vô ngôn.
Thụ biên phong tế điểu thanh cấp,
Liêm ngoại nguyệt tà nhân ngữ huyên.
Lân ngã bất tài hư Bạch tuyết,
Hân quân hữu phận thác Chu môn.
Trùng phùng thử hậu tri hà nhật,
Thác đắc tình si nhạ mộng hồn.

Nâng chén bên đèn buổi tiễn chân,
Tơ sầu dằng dặc muốn im luôn.
Bên cây gió nhẹ chim kêu gấp,
Ngoài giại trăng tà khách chuyện ồn.
Tôi thẹn không tài nhầm Tuyết Trắng,
Người vui có phận chốn thềm son.
Sau đây gặp lại bao giờ nhỉ,
Chi lạ tình si ngán mộng hồn.
(Bùi Hạnh Cẩn)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp Trấn Quan Trần Hầu Xướng Hoạ Kỳ 6 (Xướng Hoạ Cùng Ông Trần Hầu, Quan Hiệp Trấn Sơn Nam Thượng Kỳ 6)” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Lưu Hương Ký, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận