Đô Thành Hoa Lệ

Đô Thành Hoa Lệ (Vũ Hoàng Chương)

Trời mất bao giờ có biết đâu;
Người đi sùng-bái những ngôi lầu
Văn minh từng phút lên cao mãi,
Nhân-phẩm càng chôn mãi xuống sâu !

(6/1966)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Đô Thành Hoa Lệ” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận