Đề Bài “Mẹ Vương Lăng”

Đề Bài “Mẹ Vương Lăng” (Tản Đà)

Da mồi tóc bạc mẹ như ai
Như mẹ nghìn thu có mấy người?
Hầu tước năm đời con đến cháu
Thanh gươm bao ná giọt tình rơi

Bài này Tản Đà đề một bài thơ trong truyện Đài gương, tức là quyển Đàn bà Tầu dịch từ sách Liệt nữ ra.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Đề Bài “Mẹ Vương Lăng”” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Đài Gương (1919), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận