ĐÀNH BUÔNG

Trút bỏ niềm thương chốn chợ đời
Bao ngày ảo não lắm sầu rơi
Thềm xưa nhạt nắng hồn vô vọng
Lối cũ nhoà sương dạ rối bời
Đã tốn tình yêu chờ một kẻ
Chôn vùi kỉ niệm thả ngoài khơi
Đừng mong đợi nữa vì duyên chết
Chẳng ước chi thêm mộng lỡ thời.

Tác giả //Thu Thảo

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận